El programa en 5 minuts

Fulleto-campanya-M2015-ERC

Les principals propostes de d’ERC Sabadell per construir una nova ciutat. Han estat treballades durant els darrers 4 anys amb la participació de més de 150 persones externes al partit, d’àmbits, barris i experteses diverses.