El programa en 5 minuts

Fulleto-campanya-M2015-ERC

Les principals propostes de d’ERC Sabadell per construir una nova ciutat. Han estat treballades durant els darrers 4 anys amb la participació de més de 150 persones externes al partit, d’àmbits, barris i experteses diverses.

No matter how old are you or how many opportunities you had missed, if you are so gung ho about turning your life around in the best way, just set you can find out more a goal for your self and focus on it.