1 result for tag: Mingo Meseguer


Una nova ciutat en un nou país: contra les desigualtats i per una sortida catalana de la crisi

Enguany commemorem el 125è aniversari del primer 1r de maig, celebrat el 1890 en diverses ciutats del món. A Sabadell, després d’una reunió celebrada el 26 d’abril d’aquell any en el teatre dels Campos de Recreo, els treballadors decidiren adherir-se a la proposta feta pel moviment obrer internacional. En la manifestació reclamaren la reducció de la jornada de treball a vuit hores. Aquest 1r de maig serà el primer dels darrers anys en què hi haurà un mínim creixement econòmic, però això no vol dir que s’estigui sortint de la crisi ni que s’estiguin creant els llocs de treball que necessitem, ni distribuint la riquesa ...